kunde:

Hero

kategori:

Kommersielt

Høsten 2015 kom et stort antall flyktninger til Norge. De fleste kom fra Syria, Afghanistan og afrikanske land som Eritrea og Somalia. Alle behøvde et sted å bo, men i mange norske lokalsamfunn ble de nødt med blandede følelser.

Hero, som bygget asylmottak, ønsket å vise at flyktninger er like unike, like forskjellige, som alle andre. Vi laget et univers av korte fortellinger. Noen med film, andre med tekst og fotografier. Sammen viser de et mangfold av skjebner, interesser og typer. Allerede nå, tre år senere, er mange tilbake i hjemlandet.

Se alle historiene på nettsiden vi laget: www.hilspå.no

laget av:

Lars Øverli, Martin Slottemo, Anton Ligaarden og Aleksander Andersen

Batri_Yussuf_drøm_Hå_02
Givara_Demir_Hå_BVVT_02_ekstra_bakgrunn
Darmi_Etiopia_stord
Hamdi_Hå_drøm_02
Mostafa_Alkhaled_Syria02
rep_lofoten_05
HeveenMerveen_Bakr_6_Syria_01
hero_nygård_Souad_Kousa-Juliana_Kousa
hero_nygård_Sonya_Lina01
hero_gålsjø_Oula Shubat01
hero_gålsjø_Mohammed_Ibrahim-Oula_Shubat-Titaj_Ibrahim
Bereket_Haileab_Vang_02

Leave a Reply

Your email address will not be published.