Frivillig.no – Unghjelp

kunde:

Frivillig.no

kategori:

Kommersielt

UngHjelp er en ungdomsdrevet organisasjon som deler og utveksler erfaringer for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge. Ungdom for ungdom.

laget av:

Regi, foto og klipp:
Anton Ligaarden

Leave a Reply

Your email address will not be published.