ala_follotunnelen-1
ala_follotunnelen-18
ala_follotunnelen-21
ala_follotunnelen-22
ala_follotunnelen-27
ala_follotunnelen-28
ala_follotunnelen-30
ala_follotunnelen-33
ala_follotunnelen-36
ala_follotunnelen-37
ala_follotunnelen-39
ala_follotunnelen-40
ala_follotunnelen-41
ala_follotunnelen-42
ala_follotunnelen-43
ala_follotunnelen-44
ala_follotunnelen-45
ala_follotunnelen-51
portretter_ala_follotunnelen-2
portretter_ala_follotunnelen-3
portretter_ala_follotunnelen-4
portretter_ala_follotunnelen-5
portretter_ala_follotunnelen-6
portretter_ala_follotunnelen-7
portretter_ala_follotunnelen-8
portretter_ala_follotunnelen-9
portretter_ala_follotunnelen-10
portretter_ala_follotunnelen-11

FOLLOTUNNELEN

kunde:

Jernbaneverket

kategori:

Kommersielt

Follobanen er for øyeblikket det største infrastrukturprosjektet i Norge og vil omfatte den lengste jernbanetunnelen i Norden. Tunnelen er 20 kilometer lang med to løp.

laget av:

Aleksander Andersen

Leave a Reply

Your email address will not be published.